Sökning: "Tolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 4306 uppsatser innehållade ordet Tolkning.

 1. 1. Fel i bostadsrätt eller fel på bedömningen? Kritik mot Högsta domstolens nya praxis, den s.k. procentmetoden, vid bedömning av fel på vara såld i befintligt skick enligt KöpL 19 § 1 stycke 3 punkt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Signe Söderberg; [2021-11-22]
  Nyckelord :Köplagen; Fel; Befintligt skick; Friskrivningsklausul; Bostadsrätt; Procentmetoden; Norsk praxis; Høyesterett; Högsta domstolen;

  Sammanfattning : HD har i två uppmärksammade domar om fel i bostadsrätt sålda i befintligt skick slagit fast att en procentmetod skall användas vid bedömningen om varan är i ”väsentligt sämre skick” än vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig med tanke på pris och övriga omständigheter. Enligt procentmetoden skall åtgärdskostnaden ställas i relation till varans pris och om den överskrider en väsentlighetströskel på 6 % så ska varan anses vara i väsentligt sämre skick sett till priset. LÄS MER

 2. 2. Kontroversiella frågor i samhällskunskap – relationers betydelse för undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Jansson; Göran Nilsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :kontroversiella ämnen; förmågor; relationer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie uppmärksammar hur lärare upplever och reflekterar över den verklighet de möter i sitt arbete med kontroversiella frågor. Studien har utformats med en hermeneutisk ansats med syfte att förstå och tolka den verklighet som lärare upplever vid hanteringen av kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Med örat mot filmen: en studie om hur filmtekniska grepp förmedlas i 29 syntolkade spelfilmer för svenskspråkiga användare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maja Reichenberg; [2021-11-08]
  Nyckelord :Syntolkning; Audiovisuell översättning; Översättningsteknik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att kartlägga hur svenska syntolkar förmedlar de filmtekniska greppen slowmotion, fågelperspektiv, oskärpa, extrem närbild, panorering och övertoning i 29 syntolkade spelfilmer för vuxna användare med syntolkningsspår producerade 2016–2020.För att kategorisera, jämföra och förstå de tekniker som syntolkar använder för att översätta filmtekniska grepp till verbalspråk, har en analysmodell utformats. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om den finansiella, strategiska och personliga inverkan på SKF:s investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Tullock; Oskar Recina; William Fredriksson; [2021-11-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om ett företag ska förbli lönsamt behöver investeringar göras. Företag har begränsade resurser vilket gör att de måste prioritera vilka investeringar de ska ta sig an. För att avgöra vilka investeringar ett bolag ska genomföra, som uppnår bolagets finansiella och strategiska mål, analyseras tillgängliga investeringsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Och ytterst vill jag att du skall utvecklas: en fallstudie om empati och ledarskapskommunikation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Yrla Dentén; [2021-10-20]
  Nyckelord :Ledarskap; Ledarskapskommunikation; Organisationsteori; Empatiteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera hur chefer inom en stor offentlig organisation förhållersig till begreppet empati i sitt ledarskap och i sin kommunikation. Studien syftar därigenom till att geen fördjupad förståelse för hur ett empatiskt perspektiv kan bidra till effektivitet ichefskommunikationen på ett positivt sätt. LÄS MER