Sökning: "Tom Ford"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tom Ford.

 1. 1. "I've been guilty of provocation but it's also just common sense marketing" : En studie av framställningen av genus och sexualitet inom reklamkampanjer i form av modefotografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tova Tedengren Brenner; Jesper Pastrana; [2019]
  Nyckelord :mode; modefotografi; modereklam; objektifiering; sexualisering; makt; våld mot kvinnor; multimodalitet; semiotik; myter; den manliga blicken; femininitet; maskulinitet; representation; agens; kön; genus; sexualitet; konst; Tom Ford; Gucci; Mario Testino;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the portrayal of gender and sexuality within fashion photography through a representational study of men and women in select Gucci fashion campaigns, Fall/Winter 1996 and Spring/Summer 2003. In doing so we also find specifics as to how artistic expression can manifest itself in the form of sexist advertising, this being through the sexualisation of fashion photography. LÄS MER

 2. 2. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Gender; Sexualized violence; Objectification; Semiotics; Male gaze; Women in advertising; Genus; Sexualiserat våld; Objektifiering; Semiotik; Manliga blicken; Kvinnor i reklam;

  Sammanfattning : Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. LÄS MER

 3. 3. Representationen av genus : En semiotisk studie av Tom Fords Gucci kampanj 2003 samt Frida Gianninis Gucci kampanj 2013

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sara Andréasson; [2013]
  Nyckelord :Gender; feminism; representation; Gucci; Tom Ford; Frida Giannini; semiotic analysis;

  Sammanfattning : Title: The representation of gender: A semiotic study of Tom Ford's Gucci campaign 2003 and Frida Gianninis Gucci Campaign 2013.Number of pages: 73 (79 including enclosures)Author: Sara AndréassonTutor: Anne-Marie Morhed Course: Media and Communication Studies D (2IV091) Period: VT 2013 University: Division of Media and Communication, Department of Informatics and Media, Uppsala University. LÄS MER

 4. 4. Den postfeministiska (mar)drömmen : Framställning av genus i Tom Fords reklamkampanj 2008 utifrån postfeministiska teorier och teorier kring manlighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Nina Toiviainen; [2010]
  Nyckelord :reklam; genus; bildanalys; semiotik; modefotografi; Tom Ford;

  Sammanfattning : Syftet för denna uppsats har varit att undersöka hur den växande feministiska kritiken mot objektifierande och stereotypiska framställningar av kvinnor under 1970- och 1980-talet har påverkat framställningen av genus i modereklam i nutid. Jag har även undersökt vilken funktion de nya kvinnouttrycken har i reklam, vars målgrupp är män. LÄS MER