Sökning: "Tom Holmén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tom Holmén.

  1. 1. Gyllebo Slott : parkens och trädgårdens historia, nutid och framtid

    L3-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Författare :Karolina Alvaker; Mia Blücher; Matilda Lindgren; EllaKlara Östling; [2010]
    Nyckelord :trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Gyllebo;

    Sammanfattning : Gyllebo är en mycket vacker, historisk anläggning, belägen på en holme i den lilla Gyllebosjön, ungefär 1,5 mil nordväst om Simrishamn i Skåne. I denna rapport har vår uppgift varit att beskriva slottets park- och trädgårdshistoria genom århundradena. LÄS MER