Sökning: "Tom Liljeroos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tom Liljeroos.

 1. 1. Genetik i pedagogisk text : Analys av tre läroböcker för biologikurs A

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Tom Liljeroos; [2010]
  Nyckelord :Genetik; komplexitet; läromedelsanalys; ärftlighetslära;

  Sammanfattning : Intresset för de naturvetenskapliga ämnena tycks under de senare åren falnat hos svenska ungdomar. En rådande uppfattning kring denna företeelse är att den grundas i de naturvetenskapliga ämnenas abstraktion, komplexitet och kunskapsmässiga omfång. LÄS MER

 2. 2. Är saltglaseringsindustrin en källa till tidig organokloridförekomst?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Tom Liljeroos; [2009]
  Nyckelord :Organochlorides; PCB; PCDD F; Salt glazing industry; Organoklorider; PCB; PCDD F; Saltglaseringsindustri;

  Sammanfattning : Abstract.The levels of dioxin and comparable substances rose to a large extent in our environment during the second half of the 20'Th century. This was the result of the synthesis of, and careless usage of these substances in cooling fluids, hydraulics, pesticides etc. LÄS MER