Sökning: "Tom Manselin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tom Manselin.

 1. 1. Six weeks of high intensity interval training with hyperoxia or normoxia in trained cyclists : A polarized and periodized training approach

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tom Manselin; Olof Södergård; [2015]
  Nyckelord :hyperoxia; running; cycling; VO2max; interval; training; HIIT; HIT; polarized; periodized; normoxia; oxelerate; O2; oxygen; lactate; glucose; performance; monark; SRM; power output; watt; isoeffort; VO2peak; lactate treshold; saturation; SaO2; TRIMP; training load; RPE; Bannister; oxygen uptake; ventilation; oxygen supplementation; GIH; Karolinska Institutet; hypoxia; high intensity interval training; periodization; hyperoxi; löpning; cykling; intervallträning; högintensiv intervallträning; polariserat; periodiserat; normoxi; laktat; glukos; prestation; prestationstest; laktattröskel; träningsbelastning; syreupptag; syretillförsel; hypoxi; höghöjdsträning;

  Sammanfattning : Aim The main aim of this study was to investigate the longitudinal effects on cycling performance using a polarized and periodized scheme that was highly supervised and controlled. The second aim was to investigate the effect of using Hyperoxia. LÄS MER

 2. 2. Effekter av intermittent syretillförsel under sex veckors löpträning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Olof Södergård; Tom Manselin; [2014]
  Nyckelord :Hyperoxi; löpning; träning; VO2max; intervallträning; HIIT; Tränarlänkfriidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka vilka fysiologiska effekter sex veckors högintensiv intervallträning (HIIT) på löpband med hyperoxi (>20,94  % syre) samt med normoxi (normal rumsluft) hade under kontrollerade former. De frågeställningar som hjälpte att besvara syftet var: (1) Hur förändras VO2max efter sex veckors högintensiv träning? (2) Hur förändras prestationen efter sex veckors högintensiv träning? (3) Hur påverkas löpekonomin av sex veckors HIIT? (4) Vilka fysiologiska effekter gav hyperoxiträning?   Metod I studien deltog initialt åtta manliga vältränade löpare varav fem stycken fullföljde studien. LÄS MER