Sökning: "Tom Porter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tom Porter.

 1. 1. "She was simply busy living - and then she was gone" : En komparativ studie av sorggestaltning i Max Porters och Tom Malmquists debutromaner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Lindquist; [2019]
  Nyckelord :tom malmquist; max porter; sorg; sorggestaltning; i varje ögonblick är vi fortfarande vid liv; grief is the thing with feathers; litteraturvetenskap; skönlitteratur; kathleen woodward; sigmund freud; jaman ramazani; objektiva korrelat;

  Sammanfattning : Hur förmedlar en författare känslor i text? I denna uppsats analyseras två skönlitterära moderna verk, Tom Malmquists I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv samt Max Porters Grief is the Thing with Feathers för att se hur författarna gestaltar sorg. Jag försöker besvara frågor kring hur sorgen kommer i uttryck, om de finns några likheter och skillnader mellan gestaltningarna, samt vilken effekt dessa framställningar har för läsaren. LÄS MER

 2. 2. Rätten till Moder Jord : En jämförelse om relationen till naturen mellan Mohawkindianen Tom Porter och FN:s styrdokument om hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Larsson; [2012]
  Nyckelord :Tom Porter; Haudenosaunee; hållbar utveckling; Riodeklarationen; Agenda 21; Skogsprinciperna; antropocentrism; ekologism; biocentrism; ekocentrism;

  Sammanfattning : Hur vi än lever våra liv så påverkar det alltid naturen runt omkring oss på något sätt. Bland annat bygger vi hus och infrastruktur, odlar, konsumerar och reser, vilket i olika utsträckningar inverkar på naturen. LÄS MER