Sökning: "Tomas Bodin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tomas Bodin.

 1. 1. Dimensionering av två olika typer av träbroar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Tomas Bodin; [2013]
  Nyckelord :Träbroar; Underspänning;

  Sammanfattning : I denna rapport dimensioneras två olika träbroar efter Eurokoderna. En med underspänning och en utan. Syftet var att jämföra konstruktionstyperna. Hjälpmedel för att åstadkomma detta var beräkningsprogrammet Rstab och Mathcad. LÄS MER

 2. 2. Relationskonsekvenser för chefer och medarbetare : En korrelationsstudie om ledarskap i Uppsala Kommun

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tomas Bodin; [2011]
  Nyckelord :Ledarskap; stilbaserat ledarskap; egenskapsbaserat ledarskap; kunskapsbaserat ledarskap; utbytesbaserat ledarskap; samband;

  Sammanfattning : .... LÄS MER