Sökning: "Tomas Budai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tomas Budai.

  1. 1. Mobilprat i fordon, ett minne blott?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Tomas Budai; [2012-02-20]
    Nyckelord :CBA; Mobilförbud; Fordon; Trafik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER