Sökning: "Tomas Celander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tomas Celander.

 1. 1. Icke-farmakologiska behandlingsmetoder mot postoperativt illamående och kräkning : Systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Tomas Celander; Chalak Muhyadin; [2020]
  Nyckelord :Acupressure; acupuncture; PONV; TENS; Akupressur; Akupunktur; PONV; TENS;

  Sammanfattning : Bakgrund  Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) är utöver smärta bland de vanligaste biverkningarna för patienter som genomgår anestesi i det postoperativa förloppet. Individuella riskfaktorer för PONV anses vara kvinnligt kön följt av tidigare historia av åksjuka, att vara icke-rökare och användning av postoperativa opioider. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för och omvårdnadsåtgärder vid akut delirium : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Martina Beijer; Tomas Celander; [2005]
  Nyckelord :acute; delirium; confusional state; elderly; nursing;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som i omvårdnadsforskningen beskrivs som bidragande faktorer till akut delirium. Syftet var vidare att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som omvårdnadsforskningen tar upp som kan minska risken för uppkomst av akut delirium. LÄS MER