Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Digital services in the agriculture business : costumer perspective on digital accounting services

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tomas Engdahl; [2015]
  Nyckelord :digital services; accountings; agriculture; attributes; values;

  Sammanfattning : The world is moving towards an increasingly digitalized society where computer capacity and storage capabilities are setting new records every day. Even in the agriculture business, there has been a great development of digital systems that control the machines, as well as measuring, weighing and collecting information about the production on the farm. LÄS MER

 2. 2. Skogsmark till åkermark : är en nybrytning på högproduktiv mark lönsam?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Wilhelm Aschan; Tomas Engdahl; [2013]
  Nyckelord :nybrytning; skog; åker; ekonomi; gran; växtföljd;

  Sammanfattning : Jordbruksföretagen i Sverige och övriga världen strävar hela tiden efter ett mer rationellt brukande och ökad effektivitet. De små gårdarna minskar i antal samtidigt som gårdar över 100 hektar ökat kraftigt. LÄS MER