Sökning: "Tomas Gunnarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tomas Gunnarsson.

 1. 1. Friluftsliv i gymnasieskolan En kvalitativ studie om idrottslärares uppfattning om hur friluftsliv bedrivs och värderas Outdoor education in high School A qualitative study of PE teachers perception of how outdoor education is conducted and valued

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tomas Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Outdoor education; Physical education; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Idag har friluftsliv en väldigt framskjuten position i skolan, åtminstone om man ser utifrån kursplanen för idrott och hälsa. I både kursplanerna Gy 11 och Lgr 11 så är friluftsliv en av de få undervisningsdelarna som är obligatoriska. LÄS MER

 2. 2. Spelfilmens korståggenom historien : En komparativ filmanalys av Hollywood produceradekorstågsfilmer från 1935 till 2006

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tomas Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stödpunkters inverkan på osäkerheten vid georeferering av bilder tagna med UAS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Persson; Tomas Gunnarsson; [2013]
  Nyckelord :Unmanned Aircraft System; UAS; georeferering; stödpunkter;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) är obemannade flygfarkoster som främst använts och utvecklats inom det militära. Under senare år har användandet även tagit fart inom den civila sektorn, däribland mätningsbranschen. LÄS MER

 4. 4. The Swedish Gambling Monopoly : Impacts from Internet competition on Svenska Spel’s prices and advertising expenses

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Tomas Gunnarsson; Alfred Lindén; [2008]
  Nyckelord :Swedish gambling monopoly; Svenska Spel; Internet gambling; Dynamic limit pricing; A dynamic model of advertising and market shares;

  Sammanfattning : With the fast progress of the Internet the Swedish gambling monopoly is no longer able to control the market. Gambling companies licensed in foreign countries can compete with Svenska Spel via the Internet offering lower prices. The authors investigated whether the competition has lead Svenska Spel to lower their prices. LÄS MER

 5. 5. Informationsbehov och mobila IT-stöd hos ordningspolisen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tomas Carlsson; Andreas Gunnarsson; [2006]
  Nyckelord :Mobila IT-stöd; mobilitet; virtualitet; expertsystem; arbete under rörelse;

  Sammanfattning : Den svenska polisens arbete är kunskapsintensivt. Organisationen hanterar dagligen stora mängder information. Särskilt ordningspoliser har ett stort informationsbehov för att kunna agera på lämpligt sätt i olika situationer. LÄS MER