Sökning: "Tomas Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Tomas Karlsson.

 1. 1. Varför har inte ett generationsskifte av jordbruks- eller skogsfastighet gjorts?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Markus Lejon; [2022]
  Nyckelord :gamla ägare; arvtagare; privatägd;

  Sammanfattning : Examensarbetet bygger på en enkätundersökning gjord i samarbete med Tomas Karlsson på företaget Areal. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om varför inte ett generationsskifte är gjort hos markägare trots deras relativt höga ålder. LÄS MER

 2. 2. Plasma density characteristics of magnetic holes near the Kronian magnetosphere boundary surfaces

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Marlon Luis Bause; [2020]
  Nyckelord :Magnetic holes; Saturn; Langmuir Probe; plasma electron density; Magnetosphere;

  Sammanfattning : Localized structures of the magnetic field strength depression are often observed in the interplanetarymedium, and they are called ‘magnetic holes’ after the original work of Turner et al. 1977. A numberof observations of similar features have been reported, while the mechanisms of their origin have notfully understood yet. LÄS MER

 3. 3. Vård på lika villkor? : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansberoende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Karlsson; Tomas Ringström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ENERGIEFFEKTIVISERING AV INDUSTRIELLA VERKSAMHETER : Värderingar grundade i ekonomiska, miljö- och sociala aspekter för GKN ePowertrain, Köping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Söder Altschul; Tomas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Triple bottom line; Industrial efficiency; Cooling systems; Organization improvements; Heat simulation; IDA ICE; Value of information; Lean; Triple bottom line; Industriella effektiviseringar; Kylsystem; Organisationsförbättringar; Värmesimulering; IDA ICE; Informationsvärde; Lean;

  Sammanfattning : To decrease the ecological footprint, humans either have to adjust their lifestyles, or the large scale industries must take corporate social responsibility. This study is based on the well-developed field of energy efficiency in industries by applying technology and organizational-focused proposals. LÄS MER

 5. 5. We'll Get What We'll Get : Perspectives on Trust Building Between Professional and Volunteer Crisis Response Assets.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tomas Ekermo Karlsson; [2018]
  Nyckelord :collaboration; crisis response; FRG; trust building; volunteers;

  Sammanfattning : The Swedish crisis management system relies strongly on collaboration. Collaboration is even declared within official documents as an obligation when preparing for and acting upon a crisis event. LÄS MER