Sökning: "Tomas Kleveholt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tomas Kleveholt.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till psykisk ohälsa : en kvantitativ enkätundersökning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tomas Kleveholt; Anne Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Stigma; nurse; mental health and attitudes; Stigma; sjuksköterska; psykisk ohälsa och attityder;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDet finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället gällande bemötande och den vård som erbjuds. Personer med psykiatriska sjukdomar har ökad ohälsa och kortare livslängd. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av hälsorådgivning vid ohälsosam livsstil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tomas Kleveholt; Cecilia Strömmer; [2011]
  Nyckelord :nurse; counseling; life style; knowledge; sjuksköterska; rådgivning; livsstil; kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskors upplever hälsorådgivning vid ohälsosam livsstil samt om de upplever sig ha tillräcklig kunskap i hur man utför hälsorådgivning. Vetenskapliga artiklar söktes med hjälp av relevanta sökord i tre sökmotorer. Tio artiklar stämde mot syftet. LÄS MER