Sökning: "Tomas Korva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tomas Korva.

  1. 1. Nationell bastaktik : Verktyg som används av alla, eller?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Tomas Korva; [2008]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

    Sammanfattning : Polisen är en yrkesgrupp som möts av våld och hot om våld och den nationella bastaktiken är ett av verktygen för att minska skador på såväl polisen som dem som polisen ingriper mot och tredje man. Detta arbetes främsta syfte är att fokusera på inställningsskillnader mellan poliselever och poliser i yttre tjänst till den nationella bastaktiken samt att undersöka om det finns förslag om hur man eventuellt skulle kunna förbättra detta mycket väl genomtänkta och gedigna koncept och då kunna göra polisarbetet än mer säkrare. LÄS MER