Sökning: "Tomas Lindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tomas Lindström.

 1. 1. De omhändertagna barnen - En fallstudie om barns upplevelser av att bli omhändertagna och familjehemsplacerade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tomas Lindström; Akram Sharifi; [2013-01-25]
  Nyckelord :Anknytning; separation; omhändertagande; familjehemsplacering;

  Sammanfattning : Vi har valt att studera omhändertagandet och familjehemsplaceringen, vi vill även ta reda på om placeringen har betydelse i barnens liv. Under 2011 omhändertogs 6300 barn för vård enligt LVU, av dem var 1200 barn nytillkomna. LÄS MER

 2. 2. Användar scenarios - brukarstudie om användningen av hjälpfunktioner för lastbilskörning i svår terräng

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Simon Isakson; Tomas Lindström; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER