Sökning: "Tomas Sjökvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tomas Sjökvist.

 1. 1. Copper bioaccumulation in blue mussels and periwinkles from marinas

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tomas Sjökvist; [2019]
  Nyckelord :Littorina littorea; Mytilus edulis; antifouling paint; invertebrates; biomonitoring;

  Sammanfattning : Copper (Cu) is a heavy metal that is essential for life but toxic at high concentrations. This toxic effect is used on boats to prevent biofouling on boat hulls by painting the hulls with antifouling paint that contain high levels of Cu. The Cu is slowly diffused out in the water and accumulated by animals higher up in the food chain. LÄS MER

 2. 2. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :siblings; long-term psychosis; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER