Sökning: "Tomas Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Tomas Svensson.

 1. 1. Människans arbetsroll inom framtida produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :CAROLINE FORSBERG; MATILDA SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är ingen nyhet att samhället börjar anamma den nya tekniska revolution som pågår just nu. Mycket händer inom produktionsutveckling i och med det tyska myntade begreppet industri 4.0 som innebär inrättande av cyber-fysiska system i produktion. LÄS MER

 2. 2. Smartphone physics – a smart approach to practical work in science education? : Experiences from a Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Tomas Svensson; [2018]
  Nyckelord :Science education; practical work; laboratory work; ICT; didactical design research; teacher research; smartphones; video analysis; programming; Python; MatLab; Laborationer; didaktik; smarta telefoner; videoanalys;

  Sammanfattning : In the form of teacher didactical design research, this work addresses a didactical issue encountered during physics teaching in a Swedish upper secondary school. A need for renewed practical laboratory work related to Newtonian mechanics is met by proposing and designing an activity based on high- speed photography using the nowadays omnipresent smartphone, thus bringing new technology into the classroom. LÄS MER

 3. 3. Smartphone physics – a smart approach to practical work in science education? : Experiences from a Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Tomas Svensson; [2018]
  Nyckelord :Science education; Practical work; Laboratory work; ICT; Didactics; Teacher research; Smartphone; High speed photography; Didactical design research; Physics;

  Sammanfattning : In the form of teacher didactical design research, this work addresses a didactical issue encountered during physics teaching in a Swedish upper secondary school. A need for renewed practical laboratory work related to Newtonian mechanics is met by proposing and designing an activity based on high- speed photography using the nowadays omnipresent smartphone, thus bringing new technology into the classroom. LÄS MER

 4. 4. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Analysis of machine learning for human motion pattern  recognition on embedded devices

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Tomas Fredriksson; Rickard Svensson; [2018]
  Nyckelord :ai; machine learning; embedded systems; internet of things; human motion analysis; support vector machines; decision tree; random forest; features; cortex m-series; ai; maskininlärning; inbyggda system; internet of things; människliga rörelser; support vector machines; decision tree; random forest; features; cortex m-series;

  Sammanfattning : With an increased amount of connected devices and the recent surge of artificial intelligence, the two technologies need more attention to fully bloom as a useful tool for creating new and exciting products. As machine learning traditionally is implemented on computers and online servers this thesis explores the possibility to extend machine learning to an embedded environment. LÄS MER