Sökning: "Tommi Lund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tommi Lund.

  1. 1. Mobilt bredband till mobil röntgen : Förbättring av Region Skånes pilotprojekt med mobil röntgenverksamhet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Tommi Toivanen; [2012]
    Nyckelord :teleradiology xray Skåne mobile DICOM WLAN WIFI wireless telecommunication 3G medical technology; röntgen kotisairaanhoito DICOM WLAN langaton tietoliikenne 3G lääketieteen tekniikka; teleradiologi röntgen hemsjukvård Skåne mobil DICOM WLAN WIFI trådlös telekommunikation 3G medicinsk teknik;

    Sammanfattning : Detta arbete beskriver en examensuppsats i datateknik på Linnéuniversitetet. Röntgenavdelningen på SUS, Skånes Universitetssjukhus i Lund, använder en lättviktig flyttbar röntgenmaskin som väger endast cirka 90 kg, för röntgenundersökningar ute på äldreboenden. LÄS MER