Sökning: "Tommy Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Tommy Andersson.

 1. 1. Urbana dödsfällor? - En jämförande demografisk studie av stad/landsbygd i Sverige år 1750–1800 med hänsyn till teorin ”urban graveyard”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tommy Andersson; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förindustriella städer var under tidigmodern tid ofta smutsiga, osanitära, trångbodda platser där sjukdomar lätt kunde härja med hög dödlighet som resultat. Trots detta fanns en attraktionskraft i städerna. LÄS MER

 2. 2. Under ytan och bakom tingens naturlighet : Akademifotbollsspelares livsberättelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tobias Heiding; Filip Andersson; Tommy Berg; [2018]
  Nyckelord :Fotbollsakademi; livsberättelser; socialkonstruktivism; identitet; narrativa studier.;

  Sammanfattning : Narrativa studier är ett redskap för att genom berättelsen bidra till mer kunskap inom ett specifikt område. Fotbollsakademin beskrivs och utvärderas av organisationer och tränare men få låter spelare berätta. LÄS MER

 3. 3. Livets skillnader : Heidegger, djuret och vetenskapen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tommy Andersson; [2014]
  Nyckelord :Heidegger; animality; life; existence; science; Derrida; world; otherworldly worlds;

  Sammanfattning : This essay constitutes an attempt to expose, with reference to contemporary animal research, the limits of Martin Heidegger’s concept of the being of animality in Die Grundbegriffe der Metaphysik (1929/30) and to propose some possible ways to think, within the philosophical style of this particular work, the being of those animals that most distinctly transcends Heidegger’s concept. The essay seeks to address the following question: Do the results of contemporary animal research expose ways of being within animality that withdrawal from Heidegger’s concept of the being of animality in general, and if so, how should we think these new ways of animal being? The motivation to ask this question, I argue, are immanent to Heidegger’s thinking in at least three ways: 1) Because of his standpoint that philosophy cannot, in any meaningful way, create an ontological concept of animality without an orientation towards the results of the positive sciences; 2) Because of the unfinished and tentative character of Heidegger’s analysis, a character that is such that it should be seen, according to Heidegger himself, as an essential point of departure for further thinking; 3) Because of Heidegger’s view that the being of the animal are such that it involves the withdrawal of this very being from any originary access, a withdrawal that necessitates an infinite return to the question concerning the being of the animal. LÄS MER

 4. 4. CSR i förändring : en jämförelse av H&M:s hållbarhetsrapporter från år 2002 respektive år 2012

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rebecca Andersson; [2014]
  Nyckelord :CSR; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to describe H&M's Corporate Social Responsibility reports from 2002 and 2012 and their views on CSR. To describe the development of CSR based on two books, CSR: Företagsansvar i förändring by Maria Grafström, Pauline Göthberg and Karolina Windell and Värdeskapande CSR hur företag tar socialt ansvar by Tommy Borglund and the co-authors Hans De Geer and Mats Hallvarsson. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av begränsande faktorer vid fellokalisering med pulsekometod på mellanspänningskablar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för data- och elektroteknik; Högskolan Väst/Avd för data- och elektroteknik

  Författare :Tommy Andersson; Erik Lindell; [2014]
  Nyckelord :Electric Engineering; Fault Localization; Power Cables; TDR; Measuring Methods; Medium Voltage Network; Elkraft; mellanspänningsnät; fellokalisering; kablifiering; pulsekometoden; vattenträd; kraftkabel; skärm; dokumentering;

  Sammanfattning : I samband med att mellanspänningsnätet kablifieras ökar också kraven vad gäller fellokalisering. För att hålla avbrottstiderna i nätet korta är effektiv felsökning erforderlig. Detta arbete syftar till att kartlägga och redogöra för begränsande faktorer som finns vid fellokalisering med fokus på pulsekometoden. LÄS MER