Sökning: "Tommy Borg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tommy Borg.

 1. 1. Mitt hem är min borg : En kvalitativ forskningsstudie om hemlöshet och återhämtning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Granath; Tommy Kallestad; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Var finns kvinnorna?

  L1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tommy Borg; Anton Andersson; Christoffer Urborn; [2014]
  Nyckelord :Genus; könsfördelning; lokaltidning; Sundsvalls Tidning; Dagbladet; journalistik; jämställdhet; media; dagordningsteorin; gestaltningsteorin;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen gör Anton Andersson, Christoffer Urborn och Tommy Borg under sin andratermin på Journalistprogrammet en kvantitativ analys av könsfördelningen i Sundsvalls Tidning ochDagbladet. I undersökningen analyserades både text och bild i en veckas upplagor av bådatidningarna under våren 2014. LÄS MER

 3. 3. Attityds, norms och kontrolls samband med intention till träning. En jämförelse mellan fyra träningsformer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Gretland; Tommy Borg; [2014]
  Nyckelord :Theory of planned behaviour; Expectancy value; motivation; yoga; team sports; strength training; cardio; attitudes; norms; control; exercise; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Recent research on physical activity and exercise reveals a clear picture of its positive effects on both body and mind. Despite this, a large part of the population is stuck in a sedentary lifestyle. This study has examined factors behind one’s motivation to exercise. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av Wordpress : Design och Säkerhet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tommy Borg; [2013]
  Nyckelord :Wordpress; Webb; Design; Säkerhet; CMS;

  Sammanfattning : Wordpress har använts länge för att bygga webbsidor, från början mest webbsidor där bloggen stod i centrum, men på senare tid även för att bygga mer avancerade webbsidor. Detta är skrivet i första hand för att få ett grepp om vilka fördelar och nackdelar det finns med Wordpress som webbplattform. LÄS MER