Sökning: "Tommy Dahlman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tommy Dahlman.

 1. 1. Visuell styrning – Kvalitet och gemenskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lars Dahlman; Tommy Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Construction; Visual Management; Quality; Efficiency; Engagement; Byggproduktion; Visuell styrning; Kvalitet; Effektivitet; Engagemang;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en tillverkningsindustri som skiljer sig från andra tillverkningsindustrier.Hårda krav på slutprodukten, tillfälliga fabriker och en varierande efterfrågan görbyggbranschen till en unik bransch. LÄS MER

 2. 2. Blackout? En studie om hur PR-kampanjen "Black" konstruerades för att passa in i medielogiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Dahlman; Mona Olsson; [2013]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategi; dagordningsteorin; nyhetsvärdering; PR-kampanjer; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och diskutera vem som har makten över vad som publiceras i medierna, och hur andra aktörer kan påverka medieagendan. Genom att studera strategin bakom en PR-kampanj vill vi bredda kunskapen och öka förståelsen för denna makt i allmänhet och nyhetsvärdering i synnerhet. LÄS MER