Sökning: "Tommy Gustafsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tommy Gustafsson.

 1. 1. Rullstol I

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Robert Widman; Tommy Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : är en expedition planerad att äga rum 2016. Målet med exeditionen är att fyra rullstolsburna äventyrare ska ta sig upp till Mount Uhuru, den högsta toppen på Kilimanjaro. Projektets uppgift var att konstruera en rullstol som dessa äventyrare ska använda för att bestiga berget utan extern hjälp. LÄS MER

 2. 2. Nyttjande av CTI inom skogsnäringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Tommy Andersson; Oscar Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Roadex; Bärighet; Skogsbilväg; Vägkropp; CTI-anpassning;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om Central Tire Inflation, vilket är ett system för att under färd variera däcktryck. Arbetet syftar till att se vilka erfarenheter skogsnäringen i Sverige har av tekniken. Intervjuer med representanter från skogsorganisationer har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Spielberg på svarta tavlan: Ett utvecklingsarbete om spelfilm i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karl Johan Bratt; [2011]
  Nyckelord :Spelfilm; Historiedidaktik; Uppgifter; Historiebruk; källkritik; identitet;

  Sammanfattning : Examensarbetet är ett utvecklingsarbete som behandlar hur lärare kan använda spelfilm i undervisningen. Detta gör jag genom att se på hur olika yrkeshistoriker ser på spelfilm som förmedlare av historia. De historiker jag valt är Mats Jönsson, Ulf Zander och Tommy Gustafsson. LÄS MER

 4. 4. Musik och rörelse som vägledningsmetod för ungdomar med ADHD/DAMP

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Tommy Gerrbrand; Anna Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :ADHD; DAMP; Musik; Vägledningsmetod;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om musik och rörelse skulle kunna vara en alternativ vägledningsmetod vid studievägledning för ungdomar med diagnosen ADHD/DAMP. Uppsatsskrivarnas huvudsyfte var att undersöka om musik och rörelse skulle kunna användas inom vägledning för att ge dessa ungdomar större möjligheter till ett mer kvalitativt underbyggt val till vidare studier. LÄS MER

 5. 5. Logistik och lagerstyrning på J.D.Stenqvist AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Dan Gustafsson; Tommy Berggren; [1995]
  Nyckelord :lagerstyrning; J.D. Stenqvist AB; smalgång; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På senare år har lagerstyrning blivit allt mer aktuellt inom företagen. Detta är en följd av att kostnaderna for lagerhållning i högre grad tas hänsyn till i kostnadskalkyler idag Denna vetskap finns även hos Stenqvist AB som undrar om det finns möjlighet till effektiviseringar av företagets styrning av lagernivåer och lagerlokaler Stenqvist använder sig av två ordertyper för lagerproduktion, lagerorder och blockorder. LÄS MER