Sökning: "Tommy Jonsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tommy Jonsson.

 1. 1. Ska du ha ett fikon?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Tommy Bruhn; [2011]
  Nyckelord :retorik; Tage Danielsson; Karl-Bertil Jonsson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musiknedladdning - ett greppbart problem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Simon Fransson; Tommy Jonsson; [2009]
  Nyckelord :nedladdning; mp3; Internet; piratkopiering; musik; digitala musiktjänster; greppbarhet; tangibility; ?ldelning; intangibility.; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Styvéns (2007) påstående om att musik på grund av Internets framfart och ökad nedladdning i allt högre grad håller på att betraktas som en tjänst, med följden att den upplevs som mer abstrakt, har använts i kombination med Laroche et als (2001) definition av intangibility (här översatt till greppbarhet). Syftet har varit att få en ökad förståelse för vilken skillnad som finns i hur användare uppfattar CD-album respektive MP3-album, samt vilken betydelse denna skillnad har gällande attityder och beteende avseende musiknedladdning. LÄS MER

 3. 3. Coaching för förändring : spelare och ledare i Brynäs IF reflekterar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Per Eklund; [2009]
  Nyckelord :Leadership; management; effective leadership; modern leadership; leadership trait; Situational leadership; Taylor; coaching; motivation; staff development; Brynäs IF; Niklas Czarnecki; Tommy Jonsson; Ove Molin; Emil Sandin; Life Boork and Tommy Sandlin.; Ledarskap; management; effektivt ledarskap; modernt ledarskap; ledarskaps egenskaper; situationsanpassat ledarskap; Taylor; coaching; motivation; personal utveckling; Brynäs IF; Niklas Czarnecki; Tommy Jonsson; Ove Molin; Emil Sandin; Life Boork och Tommy Sandlin.;

  Sammanfattning : Coaching har blivit mycket av ett slagord inom företagsvärlden och olika konsultfirmor. Men vad innebär det konkret för individer och organisationer? Denna studie kommer att behandla coaching utförd av en ledare. Därav kommer både ett öppet och modernt ledarskap som coaching kräver behandlas, samt huvudämnet coaching. LÄS MER

 4. 4. Efter Gymnasiet en studie av elever som har avslutat utbildningen på Hotell och Restaurangprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mikael Jonsson; Tommy Olsson; [2005]
  Nyckelord :Hotell- och Restaurangprogrammet; utbildning; yrkesval;

  Sammanfattning : Vi ansvarar för och utbildar våra elever under tre års tid därefter släpper vi ut dem i yrkeslivet eller till fortsatta högre studier och önskar dem lycka till. Kontakten bryts. Arbetet är gjort utifrån en kvalitativ studie och med hjälp av en enkätundersökning med förtryckta svarsalternativ samt plats för egna kommentarer. LÄS MER