Sökning: "Tommy Kabel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tommy Kabel.

 1. 1. Informationsdesign och dess principer : Kartläggning och undersökning av information kring progression och förkunskaper i enlighet med informationsdesign och dess principer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tommy Kabel; [2022]
  Nyckelord :Information design; Gestalt psychology; Gestalt laws; Information; Design; Progression; Prerequisites; Informationsdesign; Gestaltpsykologi; Gestaltlagar; Information; Design; Progression; Förkunskaper;

  Sammanfattning : Vid kommunikation av information ar det viktigt att kommunicera tydlighet i sitt meddelande. För att inte förvirra informationen för mottagaren. Informationsdesign har ett antal principer för att undvika detta problem. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av begränsande faktorer vid fellokalisering med pulsekometod på mellanspänningskablar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för data- och elektroteknik; Högskolan Väst/Avd för data- och elektroteknik

  Författare :Tommy Andersson; Erik Lindell; [2014]
  Nyckelord :Electric Engineering; Fault Localization; Power Cables; TDR; Measuring Methods; Medium Voltage Network; Elkraft; mellanspänningsnät; fellokalisering; kablifiering; pulsekometoden; vattenträd; kraftkabel; skärm; dokumentering;

  Sammanfattning : I samband med att mellanspänningsnätet kablifieras ökar också kraven vad gäller fellokalisering. För att hålla avbrottstiderna i nätet korta är effektiv felsökning erforderlig. Detta arbete syftar till att kartlägga och redogöra för begränsande faktorer som finns vid fellokalisering med fokus på pulsekometoden. LÄS MER