Sökning: "Tommy Michael"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tommy Michael.

 1. 1. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 2. 2. Software Monitoring & Repair

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Michael Dowert; Tommy Karlsson; [2003]
  Nyckelord :monitoring; repair; utility; cost effectiveness;

  Sammanfattning : Web-hosting is a well established industry with a wide range of actors with different size and quality of service. One of the challenges for these companies is to setup a system that guarantee uptime around the clock. LÄS MER