Sökning: "Tommy Sandberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tommy Sandberg.

 1. 1. System under omvandling Historiematerialistiska förklaringar av förändring i den svenska historieskrivningen 1975–1988

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tommy Sandberg; [2012]
  Nyckelord :Historisk förändring; Sztompka; systemmodellen; historiografi; 68-rörelsen; Marx; historiematerialism; historieteori; industrialiseringen; feodalism; kapitalism;

  Sammanfattning : Studien handlar om förklaringar av förändring hos några av de forskare med historiematerialistiska inslag som hade en framträdande roll på 1970- och 1980-talen. Övergången från feodalism till kapitalism och industriarbetarens roll i arbetsprocessen var två fält som var på tapeten under denna period, som kan härledas ur den radikala 68-rörelsen. LÄS MER

 2. 2. Kuvad och jämlik på planeten Vinter : Le Guins feministiska science fiction-roman The Left Hand of Darkness ur Foucaults maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Tommy Sandberg; [2010]
  Nyckelord :makt; maktteknologi; maktutövning; Michel Foucault; Övervakning och straff; politik; uppror; motstånd; science fiction; SF; utopi; Ursula K. Le Guin; Mörkrets vänstra hand; The Left Hand of Darkness;

  Sammanfattning : Studien är en applicering av Foucaults Övervakning och straff på science fiction-romanen The Left Hand of Darkness av Le Guin. Fokus låg på hur makten drabbar huvudkaraktärerna; syftet var att notera hur de gör motstånd mot maktutövningen och att ta fasta på alternativa maktrelationer som kan influera verkligt politiskt arbete mot en bättre, mer jämlik värld. LÄS MER