Sökning: "Tommy Stenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tommy Stenberg.

 1. 1. Liv på egna villkor? - Om självhushållare i konsumtionssamhället

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Tommy Stenberg; [2006]
  Nyckelord :självhushåll; konsumtionssamhälle;

  Sammanfattning : Genom att leva i konsumtionssamhället förväntas vi underställa oss dess normer och värderingar. Dock finns individer som väljer att försöka begränsa sin konsumtion och vara självförsörjande. LÄS MER

 2. 2. Invandrarpojkar - Kriminalitet och livssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Tommy Stenberg; Fatma Öngurur; [2006]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; socialisation; traumatisering; integration;

  Sammanfattning : Integration av invandrare i det svenska samhället är ett aktuellt och angeläget ämne. En bristande social integration är ett resultat av en mängd olika faktorer på olika nivåer och kan leda till kriminalitet. LÄS MER