Sökning: "Tomtebobarnen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Tomtebobarnen.

 1. 1. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER

 2. 2. Har du glömt att skogen är din vän? : en studie av hur skogen framställs i två svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2017]
  Nyckelord :barn; barnböcker; natur; relation; skog;

  Sammanfattning : Vi blir påverkade av vad vi läser och upplever, och studier visar att hur vår relation till natur ser ut grundläggs tidigt i livet. I den här uppsatsen undersöks hur skogen framställs i illustrationerna från svenska barnböcker. Att se om det finns något samband i hur kontakten med skogen är och har varit i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Ett rike av blåbär och lingon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Lukas Olsson; [2017]
  Nyckelord :Elsa Beskow; idé- och lärdomshistoria; kulturnationalism; pastorala ideal; familjeideal; sekelskifte; estetik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how cultural nationalism, with particular regards to pastoral ideals and family ideals, has affected the literary works of Swedish children’s author Elsa Beskow. The study focuses on Beskow’s works from that of her first book that was published in 1897 until 1918. LÄS MER

 4. 4. Den omkastade hierarkin : Framställningen av barn och vuxna i tre bilderböcker från olika tidsperioder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Charlotte Ericsson; Emelie Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Children; adults; picture book; children s literature; textual and pictorial narrative; society; historical perspective; Barn; vuxna; bilderbok; barnlitteratur; text- och bildberättande; samhälle; historiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The aim of the study is to show how children and adults are described in three picture books, examining how children and adults are portrayed in text-and-picture narrative and how this has changed over time. We have analysed how the characters in the books are presented and how the representation of children and adults has changed in our own times. LÄS MER