Sökning: "Tonåringar"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet Tonåringar.

 1. 1. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Elevers prestationsmotivation,kompetens, glädje och betyg i idrottoch hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Michael Österman; [2020]
  Nyckelord :achievement goals; achievement motivation; motivation; physical and health education; physical education; idrott och hälsa; motivation; måloreintering; prestationsmotivation;

  Sammanfattning : Var fjärde vuxen och hela 80% av världens tonåringar är inte tillräckligt fysiskt aktiva och fysiskinaktivitet anges som en av de ledande riskfaktorerna för dödsfall världen över. Dessutom kanfysisk inaktivitet ha negativ inverkan även på psykiskt välmående. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av tonårsgraviditeter : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Laetitia Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Midwifery; Teen pregnancy; Adolescent; Shared life-world; Erfarenheter; Barnmorskor; Tonårsgraviditet; Tonåringar; Födsel; Delad livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ska assistera den gravida kvinnan under graviditet och förlossning genom undervisning, vägledning och uppmuntrande stöttning. Denna studie behandlar förhållande och attityder, delande av livsvärld, mellan barnmorskor och tonårsgraviditeter. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars upplevelser av att leva med typ 1-diabetes mellitus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sophie Holm; Sigirid Lauritsen Weibahr; [2020]
  Nyckelord :Adolescents’; Experience; Personal autonomy; Type 1-diabetes mellitus.; Personlig autonomi; Tonåringar; Typ 1-diabetes mellitus; Upplevelse. ;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som orsakas av en försämrad insulinproduktion som på sikt leder till total insulinbrist och kräver därmed livslång behandling med insulin. Typ 1-diabetes mellitus debuterar främst under barn- eller tonåren. LÄS MER

 5. 5. Anknytningens påverkan på ungdomsbrottslighet. Och finns det könsskillnader?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Adela Salic; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; föräldrar; skola; sociala band; tonår; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Tonårsperioden är den tid som är mest brottsintensiv i livet. Det finns inget tydligt svar på varför just vissa tonåringar väljer att begå brott men det är klarlagt att det sociala samspelet har en inverkan på tonåringar och dess brottsbenägenhet. LÄS MER