Sökning: "Tonal"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Tonal.

 1. 1. Evaluation of outdoor environment in preschools using the soundscape approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Semir Caban; [2020]
  Nyckelord :Soundscape; statistical analysis; psychoacoustics; outdoor sound environment; sound environment in preschools.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Exposure to high levels of noise may affect a person’s health and behavior. A lot of education in Swedish preschool occurs outdoor, which makes having good sound environment important for the children and the teachers. LÄS MER

 2. 2. I am Speaking into a Chapel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jakob Hördegård; [2020]
  Nyckelord :Alvin Lucier; Box; Chapel; Chromatic; Church; Field; Frequency; Megalithic Structures; Mosque; Natural Resonant Frequency; Ramkvilla; Ritual; Sequence; Småland; Soundscape; Synagogue; Temple; Tonal;

  Sammanfattning : The project examines, in an experimental way, how differences in massing, aperture, and sectioning are affecting the natural resonant frequency of an architectural space. An investigation of boxes with these different qualities resulted in more than 200 minutes of sound material. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av tonregister för att förmedla rädsla inom spelmusik : Vid vilket tonregister är musik mest effektiv för att skapa eller förstärka en känsla av rädsla i spel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Berggren; Rickard Willners; [2020]
  Nyckelord :Musik; tonregister; rädsla; spel;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har utförts om vilken betydelse musik har inom dataspel, vad musik tillför till helhetsupplevelsen och vilka parametrar inom musiken som framkallar vissa emotionella reaktioner hos spelaren. Dock har få av dessa studier fokuserat på tonregister och dess användbarhet för att framkalla rädsla, vilket leder till denna undersöknings problemformulering. LÄS MER

 4. 4. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 5. 5. Teorin i praktiken : Harmoniska samband mellan musikteori och jazzimprovisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Fredrik Miller; [2019]
  Nyckelord :Improvisation; Harmonilära; Funktionsanalys; Stegsteori; Jazz; Kontrapunkt; Sixth Diminished Scale; Lydian Chromatic Concept Of Tonal Organization;

  Sammanfattning : .... LÄS MER