Sökning: "Tone acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Tone acquisition.

 1. 1. Naïve listeners’ perceptual learning of Chinese tones: The influence of L1 background in prosody and the effect of an auditory-image (AI) training paradigm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Lili Wen; [2019]
  Nyckelord :Tone perception; Tone acquisition; Mandarin 声调感知; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The present perceptual learning study was conducted in an attempt to investigate to which extent naïve listeners’ L1 prosodic background affected their learning performance of a lexical tone language and whether an auditory-image (AI) training paradigm curtailed the online-learning process of lexical tones. Thirty-three Mandarin-naïve Swedish-native listeners (NS listeners) and 33 Mandarin-naïve English-native listeners (NE listeners) participated in a behaviour experiment designed to answer the question of whether native listeners of a pitch accent language (NS listeners) had an advantage over native listeners of a non-tonal non-pitch-accent language (NE listeners) in learning to perceive tones in Mandarin Chinese (MC). LÄS MER

 2. 2. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 3. 3. User acquisition growth hacks for startups : A case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lydia Naarden; [2018]
  Nyckelord :Growth Hacking; Data analysis; Growth; Social media; Marketing; Startups;

  Sammanfattning : Den här studien diskuterar metoder som startups kan använda sig av vid förvärvande av nya användare för sina produkter eller tjänster. Studien utgörs av en fallstudie baserat på en startups perspektiv och jämför denna med andra verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Testing the Language Melody Game - An ERP, perception and production study of L2 acquisition of the Swedish word accent – grammar association.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Anna Hed; [2016]
  Nyckelord :second language acquisition; ERP; word accents; prosody; PrAN; LAN; language processing; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Previous research has shown that L1 speakers use Swedish word accents to predict what linguistic material is to follow. This study investigated how L2 learners of Swedish process the word accent – suffix association. Low to intermediate level L2 learners trained this association for two weeks, using the Language Melody Game. LÄS MER

 5. 5. My artistic research on microtonality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ivan Cancialosi; [2015-06-29]
  Nyckelord :microtonality; diatonicism; chromaticism; just intonation; Byzantine music; Psalmodia; tetrachord; mean tone; reference note; pitch classes; melodic figuration; rhythmic figuration; prototype; structured microtonality; formal simplicity;

  Sammanfattning : The aim of this work is to achieve integration of the microtonal language with the equaltemperament, which has been the dominant tuning system of western music scene since 1700.This investigation arose from a personal experience; it has intensified over time through directcontact with Byzantine music, which has left an indelible mark on my compositional style, andlater on through a confrontation with contemporary western music. LÄS MER