Sökning: "Toni Toma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Toni Toma.

  1. 1. Comparative analysis of Thermal Barrier Coatings produced using Suspension and Solution Precursor Feedstock

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för tillverkningsprocesserHögskolan Väst/Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT)

    Författare :Ashish Ganvir; [2014]
    Nyckelord :Suspension plasma spraying Solution Precursor Plasma Spraying Thermal barrier coatings Suspension high velocity oxygen fuel Vertical cracks;

    Sammanfattning : The research work performed in this thesis has been carried out at the Production Tech-nology Centre where the Thermal Spray research group of University West has its work-shop and labs. This research work has been performed in collaboration with the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI), Hyderabad, India. LÄS MER