Sökning: "Tony Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Tony Olsson.

 1. 1. Att motivera och behålla unga tennisspelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Fredrik Shasteen; Tony Olsson; [2021-10-22]
  Nyckelord :AGT; barn; idrott; motivation; SDT; tennis; transformativt ledarskap; tränare; ungdomar;

  Sammanfattning : Statistik från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att idrottandet bland barn och ungdomar har minskat under flera år. En undersökning från WHO visar att svenska barn rör sig mindre än barn i många andra länder. LÄS MER

 2. 2. Navigating through the storm: The managerial role and leadership during a crisis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Sjöström; Malin Wedin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Managerial work; Leadership; Emotional intelligence; Metaphors on Leadership; Crisis; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Navigating through the storm: The managerial role and leadership during a crisis Authors: Julia Sjöström and Malin Wedin Olsson Supervisor: Tony Huzzard, Lund University, Sweden Submission: date May 21st 2021 Purpose: The aim with this study is to gain a deeper understanding of managerial work and its relationship to the nature of leadership in the context of a societal crisis. Research Question: How do managers make sense of their own role during a crisis and what implications does that have for leadership practices? Methodology: This research is based on a qualitative research method following a interpretative and abductive approach. LÄS MER

 3. 3. Does Cognitive Leadership Matter? : An Analysis of Tony Blair’s Decision on the Iraq War

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :British utility; coding; cognition; cognitive mapping; content analysis; decision-making; foreign policy analysis; interviews; Iraq intervention; political leaders; speeches; statements; Tony Blair;

  Sammanfattning : By using a qualitative content analysis and cognitive mapping, the purpose of the thesis is to investigate the decision-making of political leaders in extraordinary situations. The thesis focuses on the case of Tony Blair and his decision to invade Iraq in 2003. LÄS MER

 4. 4. Investigating Affordance of haptic technology

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Olsson Tony; [2016]
  Nyckelord :wearable; haptic; haptic icons; interaction design; computer science;

  Sammanfattning : This thesis investigates the assumed affordance of haptic technology in a wearable context. This work position itself within the internet of things where wearable and connected objects have established themselves as a sub-domain in the area. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i arbetslivet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jimmy Olsson; Tony Ek; [2014]
  Nyckelord :Threatening; violence; prehospital; emergency service; paramedic; nursing staff.; Hot; våld; prehospital; ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i arbetslivet. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Materialet analyserades med en innehållsanalys. LÄS MER