Sökning: "Tony Sarossy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tony Sarossy.

 1. 1. Does managerial skill exist? - A study of value added and its impact on mutual fund performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tony Sarossy; Hanna Marta Bojanowicz; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Substansrabatt : Frågetecknet i investmentbolagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Hanna Bojanowicz; Tony Sarossy; [2012]
  Nyckelord :Substansrabatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER