Sökning: "Top Management Teams"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Top Management Teams.

 1. 1. The Glass Floor - A Qualitative Study on Female Management Representation Through The Lens of Dominant Narratives

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Emma Sandin; Hilda Hardell; [2021]
  Nyckelord :Women-in-management; Gender Diversity; Dominant narratives; Organizational storytelling; Organizational change;

  Sammanfattning : Previous studies have shown positive implications on firm performance as a result of gender diverse teams. Commonly the research on women-in-management is centered around the difficulties women face when attempting to reach top management positions. LÄS MER

 2. 2. Gender diversity and firm performance : A study of how female representation on Board of Directors and Top Management Teams of Swedish listed firms affect financial performance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindeborg; Anna Vögeli; [2021]
  Nyckelord :Women; gender diversity; Board of Directors; Top Management Teams; financial performance; critical mass;

  Sammanfattning : This study investigates if the proportion of women on Board of Directors (BOD) and Top Management Teams (TMT) in Swedish listed firms affect the financial performance. Using a sample of 1,432 firm-year observations for firms listed at Nasdaq Stockholm during the years 2012-2019, the study estimates multiple regressions to investigate the association between proportion of women on BODs and TMTs and firms’ financial performance, measured as ROA, ROE and Tobin’s Q. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt risktagande hos bolag på Stockholmsbörsen : En studie om hur sammansättningen av ledningsgrupp och styrelse påverkar det strategiska risktagandet i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Kembring; Lovisa Tillmar; [2021]
  Nyckelord :Board of directors; Top management team; Strategic risk taking; Gender equality; Upper Echelons; Strategic decision making; Bolagsstyrelse; Ledningsgrupp; Strategiskt Risktagande; Jämställdhet; Upper Echelons; Strategiskt Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors väg till toppositioner inom näringslivet kantas av fler hinder än deras manliga motsvarigheter. En anledning kan vara de antaganden som finns kring kvinnors riskundvikande. Liknande antaganden finns även när det kommer till ålder och ämbetstid i beslutsfattande positioner. LÄS MER

 4. 4. Collaborative Innovation in Family Businesses : Empirical Study on the Influence of Family Involvement in Top Management Teams

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Abdimajid Khayre; Jan Niklas Schmänk; [2021]
  Nyckelord :Family business; family business heterogeneity; innovation paradox; willingness dimension; collaborative innovation; top management team; socioemotional wealth; operator firms; supervisor firms; investor firms;

  Sammanfattning : Background: Innovation is widely recognized to be instrumental for the sustained competitiveness of businesses, including family businesses. However, many family firms are unable to achieve innovation on their own, necessitating the shift towards collaborative innovation. LÄS MER

 5. 5. Looking for the perfect team

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Noah Tyrone Mangematin Adé; Hedda Heinonen; [2021]
  Nyckelord :Top management team; TMT; Portfolio company; Individual attributes; Group dynamics;

  Sammanfattning : Top management teams (TMTs) are crucial to any company. This thesis contributes to TMT research by shedding light on what the perfect TMT looks like from the perspective of an investment company in a portfolio company setting. LÄS MER