Sökning: "Top-down och bottom-up styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Top-down och bottom-up styrning.

 1. 1. Vem bestämmer vad? En fallstudie om inflytande och styrform inom Statsvetenskapliga institutionen i Lund

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Jonasson Krook; Wilhelm Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Makt; Statsvetenskapliga institutionen; Debatt; Fallstudie; Kollegialitetstyrning; Linjestyrning; Top-down; Bottom-up; Intervju; Steven Lukes; Lunds Universitet; Informell; Formell; Styrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, formell respektive informell makt inom institutionen och huruvida den akademiska friheten påverkas av styrformen inom institutionen. Vårt intresse för att studera detta ämne väcktes i samband med en debatt om könskvotering gällande kurslitteratur inom institutionsstyrelsen. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörers motivation till säkert arbete : Faktorer som påverkar beställarens främjande av en säkerhetskultur där entreprenörer är inkluderade

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Louise Hallström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg-, pappers- och stålbranschen i Sverige innefattar verksamheter som bedrivs i riskfyllda miljöer. Att engagera entreprenörer i hälso- och säkerhetsarbetet för att uppnå en god arbetsmiljö, och därmed också god kvalitet i produktionen, kan vara problematiskt på grund av ett flertal faktorer. LÄS MER

 3. 3. IT för innovation i vården: En fallstudie om utmaningar i planeringsstadiet

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :SOFIE PETERSSON; CECILIA VESTERLUND; [2015-11-04]
  Nyckelord :innovation; innovation i hälso- och sjukvård; innovationsprocess; IT-innovation; path dependency; inlåsningseffekter; IT styrning; top-down och bottom-up ansatser;

  Sammanfattning : This study identifies five challenges facing Swedish health care during the planning phase of new IT-solutions in order to allow for innovation. On a national level Sweden has invested a lot of resources in order to encourage and support public sector organisations to become more innovative. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassningen i Sverige, Finland och Holland : Styrningens uppbyggnad, problem och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema MiljöförändringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Tema MiljöförändringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Måns Kyhlbäck; Josefin Kling; [2015]
  Nyckelord :Climate adaptation; Climate Adaptation Problems; Development adaptation to climate change; Sweden s climate adaptation; Finland s climate adaptation; Holland s Climate Adaptation; top-down; bottom-up; Sweden; Finland; Holland; Netherlands; Climate change adaptation; Klimatanpassning; Klimatanpassningsproblem; Klimatanpassningens utveckling; Sveriges klimatanpassning; Finlands klimatanpassning; Hollands Klimatanpassning; top-down; bottom-up; Sverige; Finland; Holland; Nederländerna;

  Sammanfattning : För att möta kommande klimatförändringar behövs klimatanpassning vilket innebär att skydda samhället mot klimatförändringarna och ta tillvara eventuella möjligheter. Olika länder har tillämpat olika sätt att styra anpassning, vilka generellt kan delas in i top-down och bottom-up styrning. LÄS MER

 5. 5. Gatubyråkrater i skolan : - En gymnasieskolas implementeringsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Tvingsjö; [2009]
  Nyckelord :Gatubyråkrater; närbyråkrater; implementering; kursplan; samhällskunskap; top-down; direkt styrning; Skolverket; Lipsky.;

  Sammanfattning : Skolverket skapar förordningar där bland annat kursens innehåll och betygskriterier beskrivs. Skolan är nödgad att följa dessa förordningar men även att skapa lokala kursplaner. Skolverket ändrade i januari 2008 förordningen SKOLFS 2000:07 och därmed måste skolan ändra i sin lokala kursplan. LÄS MER