Sökning: "Toppstyrd Prissättning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Toppstyrd Prissättning.

  1. 1. Beslutsstöd för Prissättning av Lösningar : Ett Toppstyrt Ramverk för Prissättning i Telekomindustrin

    Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

    Författare :MICHAELA ENGMAN; OSCAR ROSANDER; [2016]
    Nyckelord :Pricing Strategies; Solutions; Top-Down Pricing; Customer Value; Cost-Plus; Prisstrategier; Prissättning; Lösningar; Toppstyrd Prissättning; Kundvärde; Cost-;

    Sammanfattning : Företag som arbetar med att sälja stora komplexa lösningar finner ofta att det tar mycket lång  tidatt sätta samman och prissätta sina lösningar. På grund av den stora konkurrens som råder för företag inom telekomindustrin, där de företag som erbjuder den mest attraktiva lösningen till det bästa priset vinner affären, är det essentiellt att de företag som konkurrerar om en affär är responsiva och har möjlighet att ändra sina priser till kunden snabbt vid behov. LÄS MER