Sökning: "Tor Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Tor Andersson.

 1. 1. The Audit Expectation Gap : Exploring the auditor’s roles and responsibilities from knowledge, performance, and evolution gap perspectives

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anton Andersson Manglaris; Tor Brewitz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The audit expectation gap is an interesting and widely researched phenomenon. This study seeks to explore the roles and responsibilities of auditors from the views of auditors and users of financial information. In this study, semi-structured interviews with auditors and users of financial information are conducted. LÄS MER

 2. 2. Schemaläggningsstöd för kirurgi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Andersson; Niclas Byrsten; Björn Hvass; Henrik Lindström; Martin Persson; Christoffer Sjöbergsson; Tor Utterborn; [2018]
  Nyckelord :schemaläggning; kirurgi; angular; webb-app;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av kandidatprojektkursen TDDD96 som ges vid Linköpings Universitet. Rapporten omfattas av sju studenter som har utvecklat ett schemaläggnings-stöd för kirurgin till Region Östergötland. I rapporten behandlas de tekniska val som har gjorts, hur utvecklingsarbetet har fortgått och hur resultat blev. LÄS MER

 3. 3. Investigating Different Register Allocation Techniques for a GPU Compiler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Max Andersson; [2016]
  Nyckelord :Graph coloring; Register allocation; Vector registers; Compiler optimization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Register allocation is one of the most critical parts of an optimizing com- piler. Although a great effort has been put into researching how to allocate registers, not much of it has been focused on vector registers. LÄS MER

 4. 4. Protein Folding Implementation of Stochastic and Deterministic Algorithms using the two-dimensionalHP Model for Computer Simulation of the Protein Folding Process

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Simon Andersson; Tor Hammar; Alexander Radway; Malin Anker; Tobias Forsberg; Sebastian Herbertsson; [2014-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In nature, proteins are often found to instantly fold into the con guration with the lowestamount of free energy. Due to the complexity of this process, it is today still unknownexactly how it occurs. Since proteins have crucial roles in essentially all biological processes,this is an important problem within structural biology. LÄS MER

 5. 5. Prydnadsbuskars biologiska strategier, och deras lämplighet för urbana planteringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Eric Andersson; [2012]
  Nyckelord :John Philip Grime; biologiska strategier; buskplanteringar; urbana planteringar;

  Sammanfattning : Det utbredda slentriantänkandet i vår bransch ligger till grund för många tveksamma, och dyra lösningar. Den generella mentaliteten verkar vara att, ”man gör de man blir tillsagd” och slutar helt fundera på varför. LÄS MER