Sökning: "Tor Hansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tor Hansson.

 1. 1. Hjälten Tor : En studie om framställningen av Tor i film och text

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Hansson-Böe; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractIn this study you are going to meet the Nordic Good Thor. I will present a short historic presentation of the Nordic mythology, about the Ragnarok and also I will give a short presentation on several other Gods. I have done three film analyses on movies about Thor. The movies are Thor, The Avengers and Thor- the Dark World. LÄS MER

 2. 2. Ideal och motbilder : En studie om könsroller i det fornnordiska samhället och mytologin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Pernilla Williamson; Lisa Nurmi Hansson; [2010]
  Nyckelord :Fornnorden; fornnordiska gudar; fornnordiska gudinnor; könsroller; ideal;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ge en djupare förståelse för den fornnordisk religionen, samt hur de fornnordiska myterna speglade de könsroller som fanns i samhället. Syftet uppnås genom en analys av fyra mytologiska gestalter: Idun, Freja, Tor och Loke. LÄS MER

 3. 3. Success factors in the process of establishing a TechCenter

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Peter Carlsson; Tor Faxën; Markus Hansson; [2008-06-30]
  Nyckelord :Technology Center; TechCenter; TC; success factors; IT-University; open lab environment; sub-organization; academic organization;

  Sammanfattning : What is the success factors when establishing a TechCenter? This thesisdescribes the possible success factors when establishing a TechCenter within aIT-University in Gothenburg, Sweden. This thesis also describes a possibledefinition of what a TechCenter is, its purpose as a department in an organizationand introduces the term TechCenter as a neologism. LÄS MER