Sökning: "Torbjörn Arne"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Torbjörn Arne.

 1. 1. Opartisk journalistik eller känslomässig retorik? : En kvalitativ innehållsanalys av Kalla Fakta & Uppdrag Granskning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Fanny Nilsson; Fabian Ceder Thorin; [2018]
  Nyckelord :medieetik; ansvar; media; journalistik;

  Sammanfattning : This thesis consists of an examination of two separate episodes of investigative journalism. These two episodes are Dömda för våldtäkt produced by SVT1 and Slutstationen produced by TV4. Each episode was released during the early autumn of 2018 and received substantial criticism for their lack of responsible journalism and proper media ethics. LÄS MER

 2. 2. Performativitetsteori och självframställning : Begrepp och verktyg för performativitetsanalys inom litteraturvetenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Dahlström; [2013]
  Nyckelord :självframställning; performativitet; Kristian Lundberg; Yarden;

  Sammanfattning : I undersökningen förklaras några centrala begrepp inom performativitetsteori: på gränsen mellan fakta/fiktion, det decentrerade subjektet, självframställning, upprepningar samt medialisering och remediering. Förklaringarna utgår till största del från nordiska forskare som Jon Helt Haarder, Christian Lenemark, Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson, Tiina Rosenberg och Arne Melberg. LÄS MER