Sökning: "Torbjörn Isaksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Torbjörn Isaksson.

 1. 1. Kvicksilver i skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Torbjörn Ingemarsson; Linda Isaksson; [2010]
  Nyckelord :Kvicksilver; vattenkvalitet; skogsbruk; utlakning; topografiskt index; buffertzon;

  Sammanfattning : I mer än hälften av Sveriges sjöar innehåller gädda en kvicksilverhalt som övergår Food and Agriculture Organization’s (FAO) rekommendationer. Det kvicksilver som finns lagrat i svensk skogsmark är ett resultat av antropogent nedfall. LÄS MER

 2. 2. Att designa mjukvara för framtiden : Praktikfallet ABC

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johan Isaksson; Torbjörn Stake; [2006]
  Nyckelord :Rational Unified Process RUP ; Design patterns; Service Oriented Architecture SOA ; Web Services; .NET; Processer; Integrationer;

  Sammanfattning : Att designa en generell och utbyggbar mjukvara är inte enkelt, då det krävs en bred kompetens inom många olika områden. Vi belyser i detta arbete en del av problematiken kring design. Utgångspunkten är ett praktikfall vars målmiljö rör processer och integrationer. LÄS MER