Sökning: "Torbjörn Jonsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Torbjörn Jonsson.

 1. 1. Collecting and analyzing Tor exit node traffic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Torbjörn Jonsson; Gustaf Edeby; [2021]
  Nyckelord :Deep packet inspection; Traffic analysis; Tor network; The Onion router;

  Sammanfattning : Background. With increased Internet usage occurring across the world journalists, dissidents and criminals have moved their operations online, and in turn, governments and law enforcement have increased their surveillance of their country’s networks. LÄS MER

 2. 2. Medborgarfostran. - Fem perspektiv på skolans medborgarfostrande roll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Håkansson; Daniel Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractDiskussionen om skolans medborgarfostrande funktion har pågått sedan antikens dagar menhamnar trots det ofta i skymundan. Syftet med föreliggande uppsats är att öka förståelsen fördiskussionen genom att granska fem tongivande bidrag. LÄS MER

 3. 3. Global Justice and Perpetual Peace - The Case for a World Government? : A Critique of Torbjörn Tännsjö´s ‘Global Democracy – The Case for a World Government’

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelning för filosofi

  Författare :Magnus E. Jonsson; [2009]
  Nyckelord :Global Democracy; Torbjörn Tännsjö; World Government; Institutional Cosmopolitanism;

  Sammanfattning : The problems of the world today are global and thus we must act on a global level to solve them. We need to establish a perpetual and global peace and we also need to create global justice. LÄS MER