Sökning: "Torbjörn Moxstad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Torbjörn Moxstad.

 1. 1. Outsourced or Outforced? : A study on multi-sided food delivery platforms in the gig economy: the business actor perspective.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Moxstad; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Gig economy; digital platforms; multi-sided platforms; outsourcing; food delivery industry;

  Sammanfattning : The growth of the gig economy has resulted in an increased interest in the relatively new phenomenon of multi-sided digital platforms. Previous research has naturally been focused on one of the key actors on these platforms, namely the gig workers, and how the gig economy has affected the labor market. LÄS MER

 2. 2. Förändringsprocess med fokus på ledarskap : en fallstudie av EHB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Torbjörn Moxstad; Wictor Svärd; [2017]
  Nyckelord :förändringsprocess; ledarskap; motivation; styrelse; VD;

  Sammanfattning : Förändringsprocesser är vanligt förekommande inom företag och det är något som organisationer ständigt arbetar med. En förändring tar tid att implementera i ett företag, det krävs tydliga och väl förklarade direktiv för att som anställd vilja delta aktivt i en förändringsprocess. LÄS MER