Sökning: "Torbjörn Petersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Torbjörn Petersson.

  1. 1. Lättläst eller inte? : En läromedelsanalys av lättlästa läroböcker, inom ämnet svenska, anpassade för elever med läs- och skrivsvårigheter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Johanna Petersson; [2009]
    Nyckelord :easy-to-read; textbooks; dyslexia; swedish; lättläst; läromedel; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; gymnasieutbildning; svenska;

    Sammanfattning : The demands on the adult literacy-rate are very high in Sweden. People with reading and writing difficulties may find it hard to fit into the community and to succeed in school. To accommodate the needs of students with learning disabilities, Swedish schools provide easy-to-understand materials. LÄS MER