Sökning: "Torbjörn Petersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Torbjörn Petersson.

 1. 1. ”hej jag e typ deprimerad” : En etnografisk studie om ungdomars interaktion kring psykisk ohälsa på internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Petersson; [2015]
  Nyckelord :Adolescents; Mental Health; Mental Illness; Internet; Community; Interaction; Identity; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Amanda Petersson Title: “Hi I’m kind of depressed” - An Ethnographic Study of Adolescents’ Interaction Concerning Mental Illness on the Internet [Translated title] Supervisor: Gabriella Scaramuzzino Assessor: Torbjörn Hjort The aim of this study has been to examine how adolescents interact concerning mental illness on the Internet. I have spent time on one of the largest Internet forums that ado- lescents use in Sweden and looked at the comments that were published in 2014. LÄS MER

 2. 2. Lättläst eller inte? : En läromedelsanalys av lättlästa läroböcker, inom ämnet svenska, anpassade för elever med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Petersson; [2009]
  Nyckelord :easy-to-read; textbooks; dyslexia; swedish; lättläst; läromedel; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; gymnasieutbildning; svenska;

  Sammanfattning : The demands on the adult literacy-rate are very high in Sweden. People with reading and writing difficulties may find it hard to fit into the community and to succeed in school. To accommodate the needs of students with learning disabilities, Swedish schools provide easy-to-understand materials. LÄS MER