Sökning: "Tord Eng"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Tord Eng.

 1. 1. A comparison of functional and object-orientedprogramming paradigms in JavaScript

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Kim Svensson Sand; Tord Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Functional programming; Object-oriented programming; Comparison; Programming paradigms; JavaScript;

  Sammanfattning : There are multiple programming paradigms that have their own set rules forhow code should be written. Programming languages utilize one or multiple ofthese paradigms. In this thesis, we will compare object-oriented programming,that is the most used today with languages such as C++ and Java, and functionalprogramming. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk produktion : ekologisk växtföljd med ekonomiska aspekter

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anton Ascard; Tord Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ekologisk produktion; växtnäringsbalans; växtföljd;

  Sammanfattning : Detta arbete är en förstudie inom området att hitta en hållbar ekologisk växtföljd som ekonomiskt kan konkurrera med en konventionell odling. Målet med denna studie är att undersöka om det finns en möjlighet att få samma ekonomi på en KRAV‐certifierad växtodlingsgård som på en konventionell växtodlingsgård. LÄS MER

 3. 3. Intertextualitet, satir och Heimat i Heinrich Bölls Wanderer, kommst du nach Spa …

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Tord Eng; [2016]
  Nyckelord :Heinrich Böll; Friedrich Schiller; Tord Eng; Wanderer kommst du nach Spa; Der Spaziergang; Hus utan väktare; Biljard klockan halv tio; Ungdomens bröd; Heimat; intertextualitet; satir; Werner Bellman; Rainer Nägele; kulturellt minne; Renate Lachmann; David J. Parent; Rüdiger Safranski; Sturm und Drang; förromantik; romantiken; Bölls katolicism;

  Sammanfattning : This thesis deals with the short story “Wanderer, kommst du nach Spa ...” (1950) by the German author Heinrich Böll (1917-1985). LÄS MER

 4. 4. Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Tord Eng; [2012]
  Nyckelord :Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; Tord Eng; Witt-Brattström; Bergom-Larsson; Kerstin Engman; Sällskapet Moas Vänner; Eva Adolfsson; Johannesdal; Harry Martinson; Mor badar; Liter-Olle; Gamlingen; Sally; Fredrika; Bachtin; Figura; Modernismen; Proletärförfattare; Feministisk litteratur; Män i litteraturen; mor Sofi; Förskinnsbonden; Den skroige; mårbo; Videbonden; Glada Flickan; Mandala; Sallys söner;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka om en nära läsning av Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd med fokus på de manliga karaktärerna förmår öppna texten för tolkning på något nytt sätt, huvudsakligen i ett självbiografiskt perspektiv. Även den omtvistade frågan om Kvinnor och äppelträds strukturella uppbyggnad behandlas i uppsatsen. LÄS MER

 5. 5. Enhanced Automotive Real-Time Testing Through Increased Development Process Quality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johan Holmqvist; Tord Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Real-Time; Automotive; Development Process; Quality; Software; Software Engineering; Simulink; Specifications; Model Compare; Linked Documents;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to improve the quality of software testing in a large company developing real-time embedded systems. Software testing is a very important part of software development. By performing comprehensive software testing the quality and validity of a software system can be assured. LÄS MER