Sökning: "Tore Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Tore Eriksson.

 1. 1. Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar genomförda under åren 2011-2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Will Johansson; Oscar Will Johansson; Kajsa Öström; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktion; långsiktig prestation; familjeägande; Private Equity; svenska marknaden; Business and Economics;

  Sammanfattning : TITEL: Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar under åren 2011-2013 SEMINARIEDATUM: 2017-06-01 KURS: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP FÖRFATTARE: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström HANDLEDARE: Tore Eriksson NYCKELORD: Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private Equity, svenska marknaden SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer, i form av Private Equity respektive familjeägande, har olika påverkan på den långsiktiga prestationen hos börsintroduktioner genomförda under åren 2011-2013. METOD: Kvantitativ metod med deduktiv ansats vid analys av sekundärdata. LÄS MER

 2. 2. Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om börsintroduktioners avvikande avkastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Lloyd; Julia Borrebaeck; Jesper Vamborg; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktioner; Nasdaq OMX Stockholm; underprissättning; långsiktig underprestation; jämförelsestudie`; IPO:s; underpricing; long term underperformance; comparative research; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Är det fortfarande rea? – En studie kring teorierna om börsintroduktioners avvikande avkastning Seminariedatum: 12/1 2017 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Julia Borrebaeck, Viktor Lloyd, Jesper Vamborg Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Börsintroduktioner, Nasdaq OMX Stockholm, underprissättning, långsiktig underprestation, jämförelsestudie Syfte: Syftet med denna studie är att studera fenomenen underprissättning samt underprestation bland börsintroduktioner på svenska marknaden under perioden 2005-2016. Metod: Deduktiv ansats med kvantitativ data. LÄS MER

 3. 3. Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Asplund; Lina Joelsson; Samuel Meijer; Jonathan Zaar; [2016]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; långsiktig aktieprestation; förklaringsvariabler; börsintroduktion; svenska marknaden.; Business and Economics;

  Sammanfattning : TITEL Börsintroduktion, resultatmanipulation och långsiktig aktieprestation – En empirisk studie om resultatmanipulering vid börsintroduktioner på den svenska marknaden 2008-2012. SEMINARIEDATUM 2016-06-02 KURS FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. En investerares ridperspektiv på nyintroduktioner - En studie om placeringshorisont på svenska marknadsplatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Falkenberg; Fredrika Bengtsson; Victor Billing; Ludwig Övald Appelblad; [2016]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Placeringshorisont; Marknadsplats; Branschtillhörighet; Ålder; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: An investor’s time perspective on IPOs - A study of investment horizons on Swedish stock markets Seminar date: 2016-06-02 Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 ECTS Authors: Fredrika Bengtsson, Victor Billing, Lovisa Falkenberg, Ludwig Övald Appelblad Advisor: Tore Eriksson Key words: IPO, Investment horizon, Market place, Industry affiliation, Age Purpose: The purpose of this study is to examine if there exists a better or worse investment horizon regarding IPO’s at Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity, AktieTorget and First North over the period 2005 to April 2013. The study intends to examine how the investment horizon is affected by industry, market place and the age of a company at the time of the IPO. LÄS MER

 5. 5. Olika barn styra bäst?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Eriksson; Viktor Wahledow; Erik Dahlberg; Ebba Silfver; [2016]
  Nyckelord :Diversifiering; Överavkastning; Styrelsesammansättning; Stockholmsbörsen; Industriföretag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel Olika barn styra bäst? – Diversifiering i styrelser och dess påverkan på avkastningen Seminariedatum 2 juni 2016 Kurs FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare Erik Dahlberg, Elias Eriksson, Ebba Silfver, Viktor Wahledow Handledare Tore Eriksson Fem nyckelord Diversifiering, Överavkastning, Styrelsesammansättning, Stockholmsbörsen, Industriföretag. Syfte Syftet med studien är att för två separata tidsperioder undersöka den årliga överavkastningen för industriföretag på Stockholmsbörsen. LÄS MER