Sökning: "Tore Ruthér"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tore Ruthér.

 1. 1. Generella eller ämnesspecifika lässtrategier i Läslyftet? : En undersökning av Läslyftets modul för lässtrategier för sakprosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Tore Ruthér; Anna Musicanti; [2021]
  Nyckelord :Läslyftet; lässtrategier; sakprosa; Shanahan Shanahan; Palincsar Brown;

  Sammanfattning : Läslyftet är ett fortbildningsprojekt som Skolverket startade 2013. Genom en dokumentstudie analyseras en av Läslyftets moduler, Lässtrategier för sakprosa, som har som syfte att behandla lässtrategier för sakprosa och visa hur en explicit undervisning om läsning kan utveckla elevernas förståelse. LÄS MER

 2. 2. La nostalgie de la Russie et le pays merveilleux : la France

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Franska

  Författare :Tore Ruthér; [2016]
  Nyckelord :Enfance La promesse de l aube; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER