Sökning: "Torgny Lyon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Torgny Lyon.

  1. 1. Förändring av uttrycklighet vid översättning från arabiska till svenska

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för romanska språk

    Författare :Torgny Lyon; [2009-09-23]
    Nyckelord :översättningsteori; översättning arabiska till svenska; uttrycklighet;

    Sammanfattning : Analys av den svenska översättningen av Bayna al-qasrayn/Mellan de två slotten av Naguib Mahfuz (fyra kapitel). Prövning av hypotesen att översättningar alltid uppvisar en högre grad av uttrycklighet jämfört med källtexterna (Blum-Kulka 1986)... LÄS MER