Sökning: "Torgrimsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Torgrimsson.

 1. 1. RELIGIOUS AMBIVALENCE AND THE PROBLEM OF AGENCY : A Qualitative Study on Cognitive Dissonance among Mormon Feminists

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristel Torgrimsson; [2019]
  Nyckelord :Agency; ambivalence; cognitive dissonance; Mormon feminists; blogging;

  Sammanfattning : The scholarly field of traditionally religious women has during the last decade gone from a so called “paradox-approach” which identifies women’s agency with the capacity of acting autonomously – something most clearly demonstrated through acts of resistance – to a nonparadox approach defining agency as a continuum encompassing both resistance to and compliance with traditionally religious structures. While the latter approach assumes that women’s participation in traditional religions is not necessarily a paradox – mainly because some women value religious submission – this thesis argues that the paradox of women and religion becomes essential when speaking about religious feminism. LÄS MER

 2. 2. Science Beyond Enchantment. Revisiting the Paradigm of Re-enchantment as an Explanatory Framework for New Age Science

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kristel Torgrimsson; [2017-06-12]
  Nyckelord :New Age science; minor science; re-enchantment; disenchantment; natural theology; content analysis;

  Sammanfattning : A common understanding of scientists within the New Age movement is that they are manifesting a form of re-enchantment and that their ideas should be addressed as natural theologies. This understanding often takes as its reference point, the re-entanglement of science and religion whose original separation, in this case, is often the working definition of disenchantment. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan och skolan : En kvalitativ studie kring lärares arbete med högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Shamuon Kima; Torgrimsson Rebecca; [2014]
  Nyckelord :Högläsning; lärare; förskollärare; barn; engagemang;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur lärarna arbetar för att få barn engagerade i högläsningen i både förskola och skola. Vi har valt en kvalitativ studie där vi har använt oss av intervjuer samt observationer som metod. LÄS MER

 4. 4. Muslimska feminister : En studie om muslimska feminister i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristel Torgrimsson; [2013]
  Nyckelord :m uslimska feminister; islam; feminism; orien talism; postkolonialism; svart feminism; Sverige; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna studie utgör en motbild till den homogenabild av muslimska kvinnors politiska engagemang som görs i både politiska och akademiska kretsar. Man talar ofta om ’den muslimska kvinnans’motgångar och problem, i förhållande till större strukturella fenomen så som islamofobi och rasism, men tar inte hänsyn till den mångfald som präglar gruppen muslimska kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Adaptive filtering of VLF data from space

  Master-uppsats, KTH/Rymd- och plasmafysik

  Författare :Jan Torgrimsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER