Sökning: "Torkel Lindgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Torkel Lindgren.

 1. 1. Förskola i Kungsängen : Se det stora i det lilla - Se det lilla i det stora

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ingela Nirbrant; [2012]
  Nyckelord :Förskola i Kungsängen; Ringvägen; Dagis; Reggio Emilia; Tillagningskök; Pedagogisk verksamhet; Avdelningar; Kuperad terräng; Förskolegård;

  Sammanfattning : En förskolan med plats för varje enskilt barn och alla barnen. En förskola med gemenskap och plats för alla, samtidigt som varje enskilt, fantastiskt och unikt barn kan finna sin egna vrå. Fokus på den förskolan jag ritat ligger i att ge plats för alla dessa unika barn, tillsammans och enskilt. LÄS MER

 2. 2. Urbanitet i det gamla och nya Vilnius

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Torkel Lindgren; [2011]
  Nyckelord :vilnius; medeltidsstad; innerstad; miljonprogramsområde; förort; förstad; ytterstad; förtätning; modernism; förtätningsstrategi; sovjetunionen; standardisering; fastighetsindelning; skala; slutenhet; rumssekvens; gatumått; stadsbyggnadsdebatt; örestad; jakriborg; östeuropa; planeringsideal; jacobs; ståhle; ecotect; visible sky;

  Sammanfattning : I detta examensarbete analyseras ett förortsområde respektive den gamla stadskärnan i Vilnius, Litauens huvudstad. I arbetet framgår bland annat att tätheten i Gamla stan är ungefär dubbelt så hög som i de båda modernistiska förorterna Justiniškės och Viršuliškės. LÄS MER

 3. 3. Amiralitetsparken Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Torkel Lindgren; [2008]
  Nyckelord :amiralitetsparken; offentlighet; offentligt rum; gestaltning; arendt; habermas; daniaparken; sjöstadsparterren; samtida svenska parker; korvkiosk; ljuspelare; torg; entré; marinbas; vatten; klockstapeln;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete är att studera begreppen offentlighet och det offentliga rummet. Med hjälp av inventering på plats samt litteraturstudier analyseras en offentlig plats, Amiralitetsparken i Karlskrona. LÄS MER